FÅGELTORN

I fågeltorn är det vanligtvis fåglarna som står i centrum, men i den här bildserien är det tornen. Uppenbara som solitärer eller hemlighetsfullt gömda mellan trädstammar.